Support
Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Dịch thuật

Dịch thuật

11-04-2020 | 20:52:42

Trang web của bạn sẽ có thể chuyển sang nhiều loại ngôn ngữ bằng cách này:

1. Tại danh mục bên trái màn hình của Bảng điều khiển, bạn nhấn CÀI ĐẶT và tìm đến dòng Đa ngôn ngữ rồi nhấn Dịch thuật.

2. Chọn Page mà bạn cần dịch

Dịch thuật

3. Bây giờ mình sẽ chọn trang Article để lấy ví dụ:

Màn hình sẽ hiện danh sách các câu cần dịch, nhấn English màu xanh để bắt đầu dịch.

Dịch thuật

4. Nhập nội dung tương ứng cần dịch vào ô bên dưới như sau:

Dịch thuật

Sau khi điền đầy đủ nội dung, bạn nhấn Save để lưu lại.