Support
Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Cách đổi favicon

Cách đổi favicon

30-04-2020 | 01:16:58

Làm thế nào để đổi Favicon ?

Favicon là một hình ảnh, biểu tượng nhỏ xuất hiện trên Tab của trình duyệt khi bạn truy cập vào một trang web bất kỳ.

B1: Chọn hình ảnh để làm favicon. Tốt nhất bạn nên sử dụng hình ảnh với tỷ lệ 1:1, định dạng ảnh PNG.

B2: Vào trang web https://favicon.io/favicon-converter/ để đổi hình ảnh vừa chọn sang định dạng favicon.ico

B3: Vào Dashboard -> Cài đặt chung-> Upload -> Favicon -> nhấn nút + để chọn tệp tin favicon.ico vừa tạo -> upload

Cách đổi favicon