Báo Cáo Doanh Thu - Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Support
Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Báo Cáo Doanh Thu

Báo Cáo Doanh Thu

09-07-2018 | 10:42:24

Để xem báo cáo doanh thu của cửa hàng, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại menu bên trái màn hình của hệ thống quản trị, bạn nhấn REPORTS sẽ thấy 2 dòng Revenue và Profit.

Bước 2: Bạn chọn Revenue để xem báo cáo doanh thu của cửa hàng.

  • Để tải bản báo cáo doanh thu về máy, bạn chọn EXPORT ở góc phải màn hình.
  • Để xem doanh thu trong một khoảng thời gian, bạn cần điền thời gian bắt đầu (From) và thời gian kết thúc (To).